Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

יו"ר הועדה ח"כ קארין אלהרר – פרוטוקול דברי הסכום

היו"ר קארין אלהרר:

תודה רבה. אני רוצה לפנות שוב לד"ר לב, יש צפי מתי הצעת החוק הזאת מתעתדת להגיע?

בעז לב:

כן. הצעת החוק מוכנה ולפי דעתי בימים הקרובים היא תצא כתזכיר.

היו"ר קארין אלהרר:

תזכיר יוצא בימים הקרובים?

בעז לב:

יכול להיות שבעקבות הדיון הזה, שבו אני למדתי הרבה ושמעתי הרבה, שנכניס לו מספר שינויים כדי לענות על חלק מהסוגיות שעלו, שחלק הן מאוד ראויות.

היו"ר קארין אלהרר:

אז אני אבקש, בעקבות הדיון היום, לשקול את הדברים הבאים, אני חושבת שאחד הדברים שכן אפשר ללמוד זה ממערכות אחרות. יכול להיות, וזה אני אומרת, לשקול שתהיה מערכת דואלית, אחת שהיא בתוך משרד הבריאות, שהיא בודקת פנימית והמטרה שלה היא העקרונות והלמידה ואחת שהיא תהיה פרטנית, תלונות פרטניות, אני לגמרי מבינה גם את הצורך של המתלוננים או באי כוחם או בני משפחותיהם לקבל את יומם בסיפור הזה, ושלא הכול יהיה מרוכז בתוך משרד הבריאות.

אני אגיד את הדבר הבא, משרד הבריאות יכול להיות יותר צדיק מהאפיפיור ועדיין בנראות הציבורית של הדברים יש חשיבות לכך שבן אדם מרגיש שהוא מתמודד, כבן אדם, מול גוף שהוא נייטרלי לחלוטין. יכול להיות שניגוד העניינים הזה הוא בראשנו, אני למדה מהדיון כאן, היו פעמים שהוא פחות היה בראשנו. וגם אתה, ד"ר לב, מבין את הדברים. זו נקודה אחת שהייתי שמחה שתשקלו ונשמח לקיים הידברות בנושא הזה.

אמר חבר הכנסת סמוטריץ, יושבת כאן חברת הכנסת גרמן, אין לנו איזה דחף לאו בר כיבוש להגיש הצעות חוק פרטיות מיותרות, אבל אנחנו רוצים לדעת איפה הדברים עומדים מבחינת משרד הבריאות כדי לכלכל את צעדינו. זה דבר אחד.

הדבר השני זה לעניין עדכון של מתלוננים. יש משהו בכך שמערכת ציבורית שמקבלת תלונה, נכון שהעניין בבדיקה ונכון שלא תמיד אפשר בדיוק לעדכן בכל שלב, אני לא הייתי מצפה שפעם בשבוע ירימו טלפון ויגידו 'אתם שומעים? נפגשנו עם, דיברנו עם', אבל שיהיו תחנות זמן שהן הגיוניות, שבהן כן מתקיים שיח עם המשפחה. חלק מהעניין של קונפליקט הוא חוסר הבנה או לחילופין איזה שהיא הכרה, שהיא יכולה להיות סובייקטיבית לחלוטין, של אף אחד לא סופר אותי. כשאני מרגישה שלא סופרים אותי, הדבר הראשון שאני עושה, אני מאוד מאוד כועסת ונפגעת. יכול להיות שאתם עושים עבודה מצוינת תוך כדי, אבל לא יודעת, אותי לימדו, כשמישהו עושה עבודה מצוינת אצלו בבית והוא לא מעדכן אותי אז אין לי כישורים טלפתיים ואני מניחה שלאף אחד מהנוכחים כאן גם אין.

לגבי תחקור פנימי. התחקור הפנימי הוא סוּפר חשוב והביצוע של מסקנות התחקור הפנימי, אני חושבת שהן הדבר הראשון שמוביל כאן הרבה מאוד אנשים שהשמיעו את דבריהם, הגם שהם יצאו מתוך הסיפור הפרטי. זה א'-ב' בעיניי. אין לי שום בעיה, אם זה ייעל את העבודה אני לא חושבת שצריך יהיה להוציא את זה, ובתנאי שתהיה מערכת נפרדת חיצונית שמטפלת בפניות הפרטניות.

אלה הדברים שלי. חברת הכנסת גרמן, את רוצה להוסיף נקודות להתייחסות?

יעל גרמן (יש עתיד):

אני חושבת שאנחנו כאן שמענו רק את קצה הקרחון, לדאבוני. אני שכחתי לומר לך שאני ביקשתי מחקר של הממ"מ שבו אני ביקשתי לקבל את כל הנתונים, נדמה לי שביקשתי מחמש או עשר השנים האחרונות, כי להערכתי מה שאנחנו שומעים כאן זה באמת רק קצה הקרחון, שלא באשמתם של האנשים היושבים כאן. אני מאמינה שאסור בשום פנים ואופן להשאיר את זה במשרד הבריאות, פשוט אסור, אין שום מניעה, אני מצטרפת לעמדתו של בצלאל, שאנחנו חייבים במיידית להפיק לקחים ולמנוע את התאונה הבאה ואת הרשלנות הבאה, אבל זה לא מונע, אלה שני דברים מקבילים, אחד לא מונע את השני.

היו"ר קארין אלהרר:

נכון.

יעל גרמן (יש עתיד):

צריך שבכל בית חולים תהיה ועדה ושמשרד הבריאות יקבל עליה ושמיד, ובמקביל לעשות את הכול כדי שאף מנהל או רופא שהיה אחראי לתאונה לא יקודם ואם צריך גם ייענש.

היו"ר קארין אלהרר:

סיימתי.

עמיעד טאוב:

אבל זה בלתי אפשרי, חצי שעה מדברים, שתי דקות דיברתי, כל שנייה קטעו אותי, בסוף אתם מסיימים דיון כזה שמשרד הבריאות יקדם חוק שמגדיל את הכוח שלו, בלעדיכם.

היו"ר קארין אלהרר:

עמיעד, לא. מה זה בידינו?

עמיעד טאוב:

בלעדיכם. הוא אמר שהוא מגיש בשבוע הבא הצעת חוק.

היו"ר קארין אלהרר:

לא, הוא מגיש תזכיר. אני אסביר. תזכיר זה נוסח שהמשרד שלם איתו ו – – –

עמיעד טאוב:

זה לא הנחת הצעת חוק על שולחן הכנסת?

היו"ר קארין אלהרר:

לא, זה להוציא את זה להערות הציבור. הציבור זה גם אתם.

יעל גרמן (יש עתיד):

בדיוק, ואתם תוכלו להגיב, וגם אנחנו.

היו"ר קארין אלהרר:

הציבור זה גם אתם וגם חברי הכנסת וגם כולם. זה בדיוק יהיה המקום, כמו שאמרת בתחילת הדיון, אני מאוד מתחברת, לא עלינו, בלעדינו, זה המקום שאתם נכנסים לתמונה, והוא חשוב, לא בכדי יש את התהליך הזה.

עמיעד טאוב:

מצוין.

היו"ר קארין אלהרר:

אני מבקשת להודות לכל הנוכחים.

בעז לב:

ברשותכם, אני רוצה גם להזמין אתכם לשיח איתי.

היו"ר קארין אלהרר:

אדרבא.

עמיעד טאוב:

תרים טלפון, תכין קפה ובשמחה.

היו"ר קארין אלהרר:

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.