Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

ח"כ קארין אלהרר יו"ר הועדה – פרוטוקול העדות

היו"ר קארין אלהרר:

אני מתכבדת לפתוח ישיבה נוספת של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. היום ה-20 בפברואר 2017, כ"ד בשבט התשע"ז. נושא הדיון הבוקר – בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: הסתרה וטיוח מקרי רשלנות רפואית תוך פגיעה בציבור החולים (בעקבות המקרה של הילד אופק טאוב.

תראו, אנחנו עוסקים היום בנושא כאוב ועצוב. הוא כאוב ועצוב פעמיים. הוא נושא של רשלנות רפואית. פעם אחת כי זה פשוט עצוב. כי הייתה טעות וזה נכון שטעויות יכולות לקרות, הן לא צריכות, אבל הן יכולות, בוודאי כשמדובר בהליך רפואי. גם אם מדובר בהליך רפואי אלקטיבי וממנו יוצאים עם מגבלה קשה לכל החיים, או חס וחלילה נשמע גם על מקרה פטירה שהגיע. זה באמת לא מתקבל על הדעת. ופעם שנייה, כי לקראת הדיון היום הגיעו אלינו מקבץ של מקרים, שבהם לא רק שהנורא מכל קרה ובן המשפחה נפגע בגלל רשלנות, אלא שזה גם לא נבדק עד הסוף ולא טופל עד הסוף במשרד הבריאות, כדי לוודא שמקרים כאלה לא ישנו ולא יחזרו על עצמם.

לסיפור של אופק אני התוודעתי לפני שנים ואי אפשר היה להישאר אדיש. תראו, הסיפור היה מוכר לי, אבל ההתנהלות של משרד הבריאות, כמו שצפיתי בכתבה ששודרה – אני בטוחה שלא רק שלא הותיר עין יבשה, אלא הוא באמת מרתיח את הדם. ילד שנכנס להליך אלקטיבי ורוצים לתת לו חמצן ובמקום זה הוא מקבל מנה של CO2. אני לא יכולה לחשוב על דבר גרוע מזה. והנזק הוא כמובן בלתי הפיך.

תראו, יושבים כאן ההורים ומשרד הבריאות אמנם אימץ את ההמלצות כפי שהן התקבלו על ידי משרד הבריאות עצמו, אבל אנחנו רוצים לבדוק בעיקר האם דברים השתנו בפועל. ואני חושבת שאם יכולה להיות חצי קרן של אור במקרה הזה, היא שנדע שזה לא יחזור על עצמו.

הדיון כאן, אני כבר אומרת מראש, לא יוכל להיות בפרטים הקטנים ובהתנהלות שמתנהלת כרגע בבית המשפט ובחקירה ואנחנו לא נערבב בין עבודת הרשויות, אבל הדיון הוא עקרוני והעיקרון הזה חשוב מאד כמוהו. שגם אם טועים, לומדים מהטעות ועושים הכל כולל הכל כדי שזה לא יקרה שוב פעם.

שמחתי לגלות שחברת הכנסת גרמן גם עוסקת במקרה ופעלה בו במרץ ואני הבנתי שמשרד הבריאות עובד על הצעת חוק. נרצה לשמוע איפה הדבר הזה עומד.

אני אציין שמבקר המדינה פרסם דו"ח בשנת 2011 ואנחנו נבדוק מה השתנה מאז. כי אם כבר דו"ח מבקר המדינה שמוצא כשלים, אנחנו מצפים שהכשלים גם יתוקנו.