Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

עדות אביבה מילגלטר, אלמנתו של ד"ר אלי מילגלטר מנתח לב בהדסה, אשר התריע על סיכון חולים

עדותה של אביבה מילגלטר, אלמנתו של ד"ר אלי מילגלטר מנתח לב בהדסה, אשר התריע על סיכון חולים וכשלים בהתנהלות בית החולים. בתגובה הנהלת הדסה פתחה בהליך של התנכלות כלפיו והתעמרה בו במשך שבע שנים עד כדי גרימת עקה נפשית חריפה שהחמירה מצבו הרפואי וגרמה למותו הפתאומי מדום לב במאי 2015.

בנובמבר 2017, הגישה אביבה תביעה נזיקית נגד הדסה באמצעות עורך דין יונתן דייויס, "תביעה זו חושפת מסכת פרשיות חמורות ומסמרות שיער הנובעות מניהול רשלני שגרם לנזקים בלתי הפיכים לרופאים ולחולים במחלקה לכירורגית חזה -לב בהדסה עין כרם" (ציטוט מכתב התביעה).

מאז מותו אביבה ממשיכה את דרכו של ד"ר מילגלטר בפעילות ציבורית למען בטיחות החולים ומובילה את המאבק הציבורי נגד התעמרות ברופאים.

לפרוטוקול העדות

סרטון העדות