Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

 רמי טבריה

עדותו של רמי טבריה שבתו עדן ז”ל הייתה חולת אפליפסיה. היא הובאה לבית החולים שיבא, תל השומר, לבדיקה רגילה שאותה לא שרדה עקב רשלנות רפואית. במהלך הבדיקה היא חטפה התקף אפילפטי קשה שבעקבותיו נפטרה מבלי שאף אחד מצוות האחיות ישים לב למצוקתה ויעניק לה תרופה מצילת חיים. היא נמצאה שעות לאחר מכן על ידי אמה.

פרוטוקול העדות

סרטון העדות