Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

עמיעד טאוב

14. עמיעד טאוב שבנו אופק סובל מפגיעה מוחית לצמיתות בשל רשלנות רפואית

הנקודות העיקריות מתוך דבריו:

מתוך 11,500 תיקים, 6 רופאים הושעו לצמיתות, חלקם על סמים. כיצד יכול להיות אמון במערכת שמציגה מספרים כאלה? הנציבות לא עושה את תפקידה.

בסוף הדיון הקודם גילינו שיש לנציבות סמכות להתלות רישיונות של רופאים במקרים חריגים. חברת הכנסת אלהרר פנתה באמת וביקשה לברר למה זה לא נעשה במקרה של אופק טאוב והיא נענתה בזה שהרופאים האלה הם לא בבחינת שור מועד.

 ציטוט מד"ר לב, 'אפילו לא נבחנה אפשרות להשעותם לצורך בדיקה'.

 ואני רוצה לבדוק אם שישה רופאים, שהפרקליטות כן מצאה אותם ראויים להעמדה לדין, על התעלמות, זיוף, טיוח ופגיעה בילד חף מפשע, האם אין ספק, קל שבקלים, שאולי כן היה צריך להשעות אותם לבדיקה כדי לראות שזה לא יקרה לאחרים? והאם מישהו מהיושבים פה בחדר היה מוכן שפרופסור ששיבץ ילדים

 בחדר ניתוח של מבוגרים יום אחרי זה ישבץ את הבן שלו לחדר ניתוח, ואם מישהו מכם, שראה התראה שהתעלמו ממנה, שנתראה באסון הבא לחיבור ילדים ל-CO2 אחרי מקרה של כמעט אסון, מוכן שהרופא הזה ינתח אותו חודש אחרי. אלה רופאים שהם לא שורים מועדים? רופאים שזייפו דוחות שלוש פעמים הם לא

 שורים מועדים?

 אני רוצה להגיד לכם שאני לא מבין איך אתם ישנים בלילה. באמת. זה שאתם מתעלמים ומגנים עליהם גורם לפגיעה באנשים אחרים. אני לא מאמין שאף אחד מכם היה מעלה את הבן שלו לרכב שהבלמים שלו מקולקלים או נותן לו לנסוע עם נהג שהוא שיכור, וזה בדיוק מה שאתם עושים במקרה של הבריאות. חייל   

 שפלט כדור, הוא נחקר, נבדק ולוקחים לו את הנשק. פה אנשים יורים כדורים, פוגעים, הורגים אנשים וכלום, החונטה מגנה על החברים שלה, מה שנקרא אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה.

 התשובות של הנציבות בעיניי מעידות שחוץ מאמנות הטיוח לא מתקדם פה כלום. בצבא בכל מקרה של כמעט ונפגע עוצרים לבדוק. בחיל האוויר נעשים תחקירים גם על אירועים של כמעט ונפגע בסימולטורים, לא בטיסה שחלפו אחד ליד השני, גם בסימולטור שטעו בו, עוצרים ובודקים ועושים תחקיר. אפילו בחברת

 אסם, כשקורית תקלה בייצור אוטומטית, תוך 24 שעות, הם צריכים להוציא דוח עם כל הנתונים וכל המסמכים ולספק אותו לחברת נסטלה העולמית. ככה מונעים את הפעמים הבאות. במקרה של אופק, לדוגמה, הנשימו אותו פחמן דו חמצני, אבל חמישה חודשים לקח עד שהחליפו את הברזים, ולקח שנתיים עד

 שקיבלו את ההמלצות למנות רופא שיעמוד בחדר הניתוח. מה קורה בשנתיים האלה? מה קורה בחמישה החודשים האלה? מי אמור להגן על הציבור אם לא אתם?

מבקר המדינה אמר שקיים חשש של ניגוד עניינים מוסדי ושהנציבות לא יכולה לשבת במשרד הבריאות ורופאים יגנו על רופאים. אנחנו הציבור ואין לנו טיפת אמון, לא בנציבות ולא במשרד הבריאות. הרגו לנו בני משפחה, לא בגלל טעויות, אלא בגלל רשלנות שהיא פושעת, שחובה היה למנוע ושהיא נתקלה אצלכם

 במאה אחוז סבלנות. לא קרה כלום לכל אנשי הצוות האלה.

 נעשה כל מה שצריך כדי שתהיה נציבות שהיא בלתי תלויה ושיש לה שיניים, כי אנחנו לא מוכנים שעוד אזרחים יעברו את מה שאנחנו עוברים ועברנו.

פרוטוקול העדות

סרטון העדות