Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

צחי יוסטר

אסור שבראש נציבות הקבילות יעמוד רופא

צחי יוסטר: אני מחזק את דבריה של גב' יעל גרמן, לכך שהנציבות לא צריכה להיות במשרד הבריאות ושהנציב לא צריך להיות רופא, עובדה שמחזקת זאת היא שליצמן בעצמו, כשמינה את מנכ"ל משרד הבריאות, לא רצה שם עוד רופא והייתה מלחמת עולם בעניין הזה. הוא התנגד, הוא אמר שהוא לא רוצה לשמור את כוחה של הגילדה. אז אם שר הבריאות לא רוצה רופא כמנכ"ל, למה שאני ארצה רופא כנציב?

אמא שלי נרצחה, היא לא נהרגה. אמא שלי חטפה אירוע מוחי והייתי צריך לנהל מלחמה, במשך חמש שנים ומערכה מול מערכת בירוקרטית, מוסדות שיקום, בתי חולים, קופות חולים, ואני לבד. וזה לא הגיוני כשיש לך עוד אבא חולה. צוות ועדה מיוחדת שנפגש איתך ומשפיל אותך.

יש בעיה של יהירות של רופאים, יש בעיה של זלזול, יש בעיה של טיוח. כשאמי אושפזה, הצעתי כמה הצעות לגבי בדיקות אפשריות. רצו לשחרר אותה. מנהל המחלקה מנפנף אותי, 'אתה לא תגיד לי, אתה לא תאמר לי, אתה לא תדבר איתי, אתה לא זה'. בלית ברירה נאלצתי להזמין מכספי הפרטי את פרופ' גליה רהב, שנתנה רשימת המלצות שהמחלקה לא עשתה, שהייתה צריכה לעשות, כי אם היא הייתה עושה מהתחלה והייתה מאמצת חלק מהדברים שאני העליתי והצפתי אולי אמא שלי הייתה בחיים.

אמי זעקה לעזרה כל הלילה עד שהיא נפחה את נשמתה. אף אחד לא הגיע. בבוקר מצאו אותה מוטלת ללא רוח חיים.

פרוטוקול העדות

סרטון העדות