Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

עורכת דין צילי עמיר נציגת פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין

המערכת חולה בטיוח והסתרה

עו"ד צילי עמיר: אני מייצגת את עמדת פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין. המערכת חולה בטיוח והסתרה. הרשומה הרפואית במדינת ישראל מטויחת, מלאה הסתרות, מלאה, אני לא רוצה לומר זיופים, אבל גם את זה ראינו. עמיעד טאוב, בדיון הקודם, שלושה סיכומים של שחרור מניתוח עם תוכן שונה, עם הסתרה בוטה, נוראית, של מה שקרה שם שמודפסים בזמן שכל מי שנכח בניתוח יודע מה קרה שם ואף אחד פה לא נפל מהכיסא. חוקק חוק מדהים במדינת ישראל לפני 21 שנה, חוק זכויות החולה, שלוקח בחשבון ועושה איזונים בין זכויות החולה, בין הזכות לאוטונומיה, בין הזכות למידע. נציגת הר"י הצהירה שיש צורך בחקיקה חדשה כדי שרופא ימסור את כל המידע, אולם לשם מה? כבר קיימת חקיקה כזו שלא נאכפת!

בדו"חות מבקר המדינה מהשנים 2004, 2012 ו-2015 נקבע שחוק זכויות החולה מופר וכלום לא נעשה כדי לשנות זאת!

אנחנו מדברים על סטטיסטיקה מטורפת. אני יכולה להעיד שמתוך 100 אנשים שמגיעים אליי, אחד אולי פונה לנציב הקבילות. אז אחד כזה משקף את 11,000 התלונות הקיימות וגם הן לא מטופלות, תראו את הסטטיסטיקה של התוצאה, זה לא ייתכן. זה פשוט דבר בלתי סביר.

לכן, הנציבות, חד משמעית, צריכה להיות מחוץ למשרד הבריאות. הסיבה הטובה ביותר היא שהיא בפנים, כבר עשורי השנים שהיא בפנים ואנחנו רואים את המצב. המצב הזה מדבר בעד עצמו.

בוודאי שאין לאף אחד התנגדות לזה שרופא יוכל להתנצל ואף אחד, אני חושבת, לא מחפש פה לא אשמים, אבל זה לא יכול להיות על חשבון הזכות הבסיסית לקבל מידע וזאת זכות לא מותנית, היא לא יכולה להיות מותנית בשום דבר, היא לא יכולה להיות מותנית בחיסיון, היא לא יכולה להיות מותנית בהגנה, זאת זכותו של המטופל לדעת.

פרוטוקול העדות

סרטון העדות