Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

התכנסות שנייה 16/03/2017

כל סרטוני עדויות ההתכנסות השנייה ברצף

9. דברי פתיחה של היו"ר ח"כ קארין אלהרר

10. עדות דן בנטל ודנה לוי ווטשטיין נציגי מבקר המדינה

11. עדות דר בועז לב אומבודסמן למקצועות הרפואה במשרד הבריאות

12. עדות ח"כ יעל גרמן שרת הבריאות לשעבר (יש עתיד)

13. עדות ח"כ בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)

14. עדות עמיעד טאוב

15. דיון על תלונות חוזרות

16. עדות ורד שליו הורביץ

17. עדות אביבה מילגלטר, אלמנתו של ד"ר אלי מילגלטר מנתח לב בהדסה, אשר התריע על סיכון חולים

18. עדות תמי קרני יושבת ראש לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל

19. עדות צחי יוסטר

20. דברי עורכת דין צילי עמיר נציגת פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין

21. דברי סכום יו"ר הועדה ח"כ קארין אלהרר